Banner-1

Technická pevnosť

casting

①Obsadenie

machine work

②Strojová práca

shot blasting

③ Tryskanie

hot spray

④ Horúci sprej

accessories producing

⑤ Výroba príslušenstva

Assemble

⑥ Zostavte

pressure test one by one

⑦ Tlaková skúška jeden po druhom

package

⑧ Balík